Strona Główna

                                       Szanowni Państwo,

 

Z uwagi na remont pokoju nr 1 w siedzibie Spółki przy ul. Drogowców 20, sprawy związane z podłączeniem nieruchomości do sieci miejskich, w tym podpisanie umowy, realizowane są w pokoju nr 12 (sala szkoleniowa) w bocznej części korytarza.

 

 

 

Oferty pracy w Hydrosferze, szczegóły w Aktualnościach


Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. informuje

Decyzją nr WA.RET.070.1.214.3.2018 z dnia 20.07.2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Józefów.

 

Uwzględniając fakt, że organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10.08.2018 r., zgodnie

z zapisem art. 24f ust 1 ustawy z  dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180), taryfa wchodzi

w życie od dnia 17.08.2018 r. i dla pierwszego okresu obowiązywała będzie do dnia 16.08.2019 r.

 

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. przypomina, że do dnia 31.12.2018 r. obowiązuje Uchwała Rady Miasta Nr 348/VII/2017 z dnia 24.11.2017 r. o dopłacie do ścieków dla grup taryfowych K1, K1A, K2, K2A w wysokości 2,72 zł/m3.

 

Całość do pobrania tutaj.

Poniżej zamieszczamy treść decyzji.

 

 

 

 

 

Zabezpiecz swój wodomierz

GWIAZDOBRANIE I DAWANIE 2014

Już czwarty raz Hydrosfera włączyła się w miejską akcję  charytatywną Gwiazdobranie i Dawanie na rzecz chorych dzieci z Józefowa.


Tradycyjnie podarowaliśmy na licytację logowany, specjalnie pomalowany właz kanałowy, który w tym roku został sprzedany za gorąco licytowaną pomiędzy mieszkańcami Józefowa kwotę 1000zł.

 

Właz wraz z dowozem i montażem zostanie przekazany zwycięzcom licytacji w umówionym terminie.

Mimo deszczu nasi niestrudzeni GWIAZDOCHODZIAŻE szczęśliwie dotarli do Hydrosfery na gorącą herbatę z sokiem z pigwy... Mogli też zobaczyć zmiany na Stacji Uzdatniania Wody jakie zaszły w ostatnich miesiącach. Jak zwykle największą ciekawość wzbudziły małże - strażniczki czystości wody. Po wspólnym zdjęciu, z nowymi siłami - dalej w drogę.

Miło nam, że  kolejny już raz możemy wesprzeć cenną inicjatywę „ DOBRYCH LUDZI którym się chce chcieć”….

Szanowni Mieszkańcy Józefowa

Zakończył się ostatni etap budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach projektu ,,Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa". Trwają prace odbiorowe

i przejmowanie sieci do eksploatacji.

W projekcie wybudowano 62 km sieci wodociągowej i 78 km sieci kanalizacyjnej. Wielu z naszych mieszkańców przyłączyło się już do nowych odcinków i zostało naszymi klientami. Wiele osób rozpoczęło procedurę przyłączenia, lecz z różnych względów nie dokonało ostatecznych podłączeń i nie podpisało umowy z Hydrosferą.

 W trosce o właściwe załatwienie spraw naszych klientów oraz konieczność osiągnięcia efektu

w postaci podłączenia jak największej ilości odbiorców, Hydrosfera informuje, że przystępuje do planowych przeglądów sieci wod-kan na wszystkich odcinkach tj. nowych i zbudowanych

w poprzednich okresach. Kontrola techniczna będzie odbywała się na odcinkach sieci w pasie drogowym i w przypadku prawidłowego wykonania przyłącza nie będzie zakłócała odbioru wody czy odprowadzania ścieków. Do kontroli prawidłowości podłączeń kanalizacyjnych będą wykorzystane środki techniczne takie jak kamera TV oraz tzw. „zadymiarka”, pozwalająca stwierdzić czy klient jest prawidłowo podłączony do kanalizacji sanitarnej i nie odprowadza wody opadowej z rynien.

W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania  z wody lub odprowadzania  ścieków nastąpi natychmiastowe odłączenie od  sieci, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne oraz może być nałożona kara zgodnie z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Art.28).

Procedura ponownego, legalnego przyłączenia do sieci będzie prowadzona zgodnie
z zasadami (odbiór dokumentacji, badanie próbek wody na przyłączu, inwentaryzacja geodezyjna, opłata za odbiór przyłącza) na koszt klienta. Po stwierdzeniu poprawności złożenia wszystkich dokumentów nastąpi włączenie do sieci i podpisanie stosownej umowy.

Wzywamy wszystkich potencjalnych klientów do uporządkowania spraw i zakończenia wszczętych procedur przyłączeniowych.

Kontrole będą prowadzone sukcesywnie, w różnych częściach miasta, w kolejności

zgodnej z udostępnianiem  zbudowanych sieci do podłączeń.

 

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej, na której możecie Państwo uzyskać pełne informacje na temat działalności Spółki oraz uzyskać informacje związane z podłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jesteśmy operatorem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nierozłącznie związanym z miastem Józefów i pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

Rozbudowa sieci wododociągowej i kanalizacyjnej oraz Stacji Uzdatniania Wody

Kontakt

HYDROSFERA JÓZEFÓW        Sp. z o.o.

ul. Drogowców 20

05-420 Józefów

Godziny pracy od 7:00 do 15:00

tel. 22 780-06-40

fax 22 789-61-01

email:

sekretariat@hydrosfera-jozefow.pl

tel alarmowy       22 780-06-40 wew.45

po godz. 15:00 -    669-251-804

                             

 

JAK DOJECHAĆ ?